top of page

CRM The Next Gen
Data+AI+CRM for SERVICE
เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการลูกค้า

your-personal-ai-assistant-making-the-future-of-t-2023-11-27-05-34-31-utc.jpg

CRM หรือ Customer Relationship Management สำหรับการบริการลูกค้า เริ่มต้นจากการจัดการข้อมูลลูกค้า เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในยุคดิจิทัลที่ความต้องการของลูกค้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ได้ก้าวเข้าสู่มิติใหม่ การจัดการข้อมูลลูกค้าเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป ความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลายเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันทางธุรกิจ ทำให้การนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้ในงานบริการลูกค้าจึงเป็นก้าวสำคัญที่จะยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร

business-team-hand-project-manager-working-and-upd-2023-11-27-05-19-38-utc.jpg

การนำ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพในงาน Service ช่วยอะไรได้บ้าง

การนำ AI เข้ามาในงานบริการลูกค้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันทีทันใด เรามาดูหัวข้อหลักๆ ที่ AI สามารถช่วยได้

 1. Chat Bots

  • เป็นผู้ช่วยตอบคำถามพื้นฐานและจัดการงานเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว สามารถใช้งานได้บนหลายแพลตฟอร์ม ทั้ง SMS, เว็บแชท, แอปพลิเคชัน และโซเชียลมีเดียต่างๆ

 2. Case Classification

  • AI ช่วยวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ปัญหาที่ลูกค้าแจ้งเข้ามา ทำให้สามารถจัดการและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็วยิ่งขึ้น การแบ่งกลุ่มของ Case ที่ใช้ Machine Learning มาช่วย Predict ข้อมูลจากหัวข้อของ Case หรือ คำอธิบายของ Case มาแนะนำการแบ่งกลุ่ม ว่านี่คือเคสเรื่อง General, Complain หรือเป็นเรื่องการ Claim

 3. Case Wrap-Up

  • หลังจากที่แก้ไข Case หรือ Issue ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว มี Auto Popup  โดย AI จะแนะนำข้อมูลที่ควรบันทึกหลังจากแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญไม่ตกหล่น

 4. Case Routing

  • AI ช่วยส่งต่อปัญหาไปยังพนักงานที่เหมาะสมที่สุด โดยพิจารณาจากทักษะและความเชี่ยวชาญ หรือแบ่งจากกลุ่มสินค้าที่ดูแลโดยอัตโนมัติ

 5. Article Recommendations

  • AI จะค้นหาและนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากฐานความรู้ขององค์กร เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถตอบคำถามลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว การนำข้อมูล Knowledge Base มาเป็นตัวช่วยในการตอบคำถาม แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า เช่นถามเข้ามาเรื่องการรับประกันสินค้า มี Recommend คลังข้อมูลการรับประกันสินค้าชนิดนั้นๆ ขึ้นมาให้ Agent ตอบลูกค้า

 6. Reply Recommendations

  • AI วิเคราะห์บทสนทนาและประวัติการติดต่อของลูกค้า เพื่อแนะนำประโยคหรือข้อความที่เหมาะสมในการตอบกลับผ่าน ทาง Chat หรือทาง Email

 7. Conversation Mining

  • ใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการสนทนาและข้อมูลการปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับองค์กร ทำให้เห็นภาพรวมของปัญหาและประสิทธิภาพในการแก้ไข และเพื่อให้เห็น Insight ของ Case ในแต่ละหมวดหมู่ เช่น Case Discount, Case ตอบคำถาม หรือ Case เกี่ยวกับเรื่องการชำระเงิน ให้เห็นว่าข้างในนั้นมี Average Time ในการรับ Case การทำงาน การปิดเคสเป็นอย่างไร

 8. Service Analytics

  • AI ช่วยสร้างรายงานและแดชบอร์ดสำเร็จรูป ทำให้ผู้บริหารสามารถติดตาม KPI, ประสิทธิภาพของพนักงาน และความพึงพอใจของลูกค้าได้แบบเรียลไทม์

นอกจากนี้ AI ยังช่วยในการคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของงาน และวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยยกระดับคุณภาพการบริการและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญ

ในประเทศไทย มีบริษัทโทรคมนาคมที่นำ AI มาใช้ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอินเทอร์เน็ตของลูกค้าแบบเรียลไทม์ เช่น การตรวจจับปัญหาการเชื่อมต่อและแจ้งเตือนลูกค้าพร้อมวิธีแก้ไขเบื้องต้นผ่านแอปพลิเคชันทันที ช่วยลดการติดต่อศูนย์บริการลูกค้าและเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

lovely-unusual-couple-touching-each-other-2023-11-27-04-55-02-utc.jpg

การนำ AI มาใช้ในงานบริการลูกค้าเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับ CRM ยุคใหม่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดความผิดพลาด และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ในอนาคต คาดว่า AI จะมีความสามารถในการเข้าใจและตอบสนองลูกค้าได้เสมือนมนุษย์มากขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อปรับปรุงการบริการเชิงรุก

สำหรับองค์กรที่สนใจนำ AI มาใช้ในงานบริการลูกค้า Salesforce Einstein for Service เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างครอบคลุม

การนำ AI มาประยุกต์ใช้ในงานบริการลูกค้าจึงเป็นเทคโนโลยีที่องค์กรไม่ควรมองข้ามในยุคดิจิทัลนี้ หากต้องการก้าวนำคู่แข่งและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าอย่างยั่งยืน

 • Youtube
 • Facebook
 • LinkedIn
bottom of page