top of page

Salesforce and Low Code คู่หูใหม่กับการเติบโตของธุรกิจ กับคุณเนท ณพิชญ์ | Tech Monday EP.123

Last updated : 3 Apr 2023

สำหรับคนที่เริ่มต้นทำธุรกิจ หลายๆคนคงจะรู้จัก Salesforce แล้ว โดยเฉพาะงานขาย แต่ Salesforce ไม่ได้ จำกัดตัวเองที่งานขายอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วนะคะ ยังมีเครื่องมืออีกมากที่ออกมา support ภาคธุรกิจอย่างครบวงจร และล่าสุดกับ low code technology วันนี้คุณ เนท ณพิชญ์ กรานต์เจริญ CEO & Founder จาก Growth Innovation จะมาเล่าให้ฟังค่ะ ว่า Salesforce มาเล่นตลาดนี้แบบไหน จะช่วยภาคธุรกิจได้อย่างไร ติดตามได้ในวิดีโอด้านบน

bottom of page